Ναυτικός Χάρτης της περιοχής


Daisy on the Ohoopee

Για να κάνετε ZOOM, μετακινήστε το ποντίκι επάνω στην εικόνα

Ένας ναυτικός χάρτης είναι το υποβρύχιο ανάλογο ενός τοπογραφικού χάρτη ξηράς.Οι συγκεκριμένοι χάρτες χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν ακριβής , μετρήσιμες περιγραφές και μια οπτική αναπαράσταση του υποβρυχίου αναγλύφου.

Σημείωση: Ο χάρτης που παρουσιάζουμε περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια την περιοχή που απεικονίζει. Παρόλ'αυτά το υποθαλάσσιο ανάγλυφο υπόκειται στις καιρικές συνθήκες που το μεταβάλουν.